World Class Sport Poomsae

Divisions Female Male
Preliminary Semifinals Finals Preliminary Semifinals Finals
Individual Cadet (12-14) Keumgang Taegeuk 4 Koryo, Taegeuk 5 Taegeuk 6 Keumgang Koryo, Taegeuk 5
Junior (15-17) Taegeuk 6 Taegeuk 8 Taegeuk 5, Koryo Taebaek Taegeuk 5 Taegeuk 6, Koryo
Under 30 Keumgang Taebaek Pyongwon, Taegeuk 8 Taebaek Sipjin Pyongwon, Taegeuk 7
Under 40 Sipjin Taegeuk 8 Keumgang, Pyongwon Taegeuk 7 Koryo Sipjin, Taebaek
Under 50 Chonkwon Taebaek Keumgang, Taegeuk 8 Pyongwon Koryo Jitae, Chonkwon
Under 60 Keumgang Hansu Pyongwon, Sipjin Chonkwon Pyongwon Jitae, Keumgang
Under 65 Hansu Taebaek Keumgang, Koryo Jitae Keumgang Pyongwon, Chonkwon
Over 65 Taebaek Pyongwon Chonkwon, Sipjin Jitae Pyongwon Koryo, Keumgang
Team Cadet (12-14) Taegeuk 6 Taegeuk 5 Taegeuk 7, Taegeuk 8 Taegeuk 8 Taegeuk 5 Taegeuk 7, Koryo
Junior (15-17) Taegeuk 4 Taebaek Taegeuk 7, Koryo Taegeuk 8 Taebaek Keumgang, Taegeuk 5
Under 30 Keumgang Pyongwon Taegeuk 7, Taegeuk 6 Pyongwon Taebaek Taegeuk 7, Taegeuk 8
Over 30 Jitae Taebaek Sipjin, Keumgang Taebaek Sipjin Chonkwon, Pyongwon
Co-Ed
Pairs Cadet (12-14) Taegeuk 8 Taegeuk 5 Taegeuk 7, Taegeuk 6
Junior (15-17) Taebaek Taegeuk 4 Taegeuk 5, Taegeuk 8
Under 30 Koryo Sipjin Taegeuk 7, Keumgang
Over 30 Keumgang Taegeuk 8 Pyongwon, Chonkwon